Sứ mệnh, tầm nhìn

Slider 22 ctn

Sứ mệnh, tầm nhìn

 Tầm nhìn:

Xây dựng Thanglongtid trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, hoạt động hiệu quả, tăng trưởng bền vững, thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước.

Sứ mệnh:    

- Đối với khách hàng: Tạo ra sản phẩm cho xã hội với chất lượng tốt nhất để có một thị trường phát triển bền vững.

- Với đối tác: Là đối tác tin cậy, chân thành, thể hiện tinh thần hợp tác cùng phát triển.

- Đối với cổ đông: Luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo và gia tăng giá trị lâu dài cho cổ đông.

- Đối với CBNV: Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, năng động, sáng tạo. Tạo điều kiện và cơ hội phát triển tối đa, đảm bảo thu nhập và các lợi ích tốt nhất cho toàn bộ nhân viên.

- Đối với xã hội: Đóng góp tích cực đối với các hoạt động hướng về xã hội và cộng đồng, tạo dựng văn hóa chia sẻ khó khăn với xã hội.

Giá trị cốt lõi:

- Chất lượng.

- Tiên phong.

- Trách nhiệm.

- Công khai, minh bạch.

- Chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tiện ích

Đối tác

Đối tác Đối tác Đối tác LS Thiết bị điện Roman Dakin