Tuyển dụng

Slider 22 ctn

Tuyển dụng

Chức danh

Mô tả công việc

Nơi làm việc

Ngày đăng

 

Lập tiến độ, bố trí nhân lực, tổ chức thi công, giám sát

Tại các Công trình của Công ty

26/04/2018

 
 

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán - Tham gia làm hồ sơ đấu thầu 

VP Công ty

26/04/2018

 
 

Giám sát chỉ đạo thi công, tổ chức thi công tại hiện trường

Tại các công trình của Công ty

26/04/2018

 
 

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán - Làm hồ sơ thanh quyết toán - Giám sát chỉ đạo thi công, tổ chức thi công tại hiện trường về M&E

Tại các công trình của Công ty và Trụ sở Công ty

26/04/2018